אתר לינק בר (להלן: “האתר” או “לינק בר”) הינו אינדקס עסקים ומאמרים ישראלי.
השימוש באתר ובמידע בו כפוף להסכמת המשתמש לתנאים הרשומים בעמוד ייעודי זה.
שימוש באתר זה לצורך פרסום או קריאה על מידע, מעיד על קריאה, הבנה והסכמת המשתמש לתנאים אלה.

פרסום מאמרים

בעת הגשת המאמר הנך מצהיר שאתה הוא הכותב ו/או בעל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני המלא, הבלעדי והיחודי למאמר זה.
בעת הגשת המאמר הנך מתחייב כי המאמר הוא מאמר יחודי שנכתב על ידך ואינו מאמר מתורגם (אלה אם כן יש לך אישור על כך מכותב המאמר בשפה המקורית).
בעת הגשת המאמר הנך מתחייב כי המאמר לא מפורסם באף אתר אחר וייחודי אך ורק לאתר לינק בר.
בעת הגשת התמונה למאמר הנך מתחייב כי הינך בעל זכויות יוצרים על התמונה ו/או שמדובר בתמונה לשימוש חופשי.
בעת פרסום המאמר באתר לינק בר אתה מאשר כי לצד התוכן בו אנו עשויים להציג מודעות ופרסומת ממומנות.
מערכת אתר לינק בר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לסרב ו/או לדחות ולא לפרסם את המאמר שהוגש על ידך וללא צורך במתן סיבה והנמקה על כך בכתב ו/או בעל פה.
מערכת אתר לינק בר שומרת לעצמה את הזכות להסיר ולמחוק מאמרים ללא התראה מוקדמת ואינה מתחייבת על השארתם באתר לתקופה מסוימת – נא לדאוג לגיבוי של המאמרים על המחשב האישי.
מערכת אתר לינק בר שומרת על הזכות לשנות, למחוק, לערוך מאמרים בכל עת וללא התראה מראש על כך.
בעת הגשת המאמר למערכת לינק בר אתה מאשר את פרסום תוכן מאמרך באתר שלנו, בעמוד הפייסבוק ובדיוור האלקטרוני.
בעת פרסום מאמרך באתר לינק בר אתה מתחייב כי מקרי הפרה של זכויות יוצרים הן בתוכן עצמו והן בתמונות הן באחריותך האישית והבלעדית ואין לאתר לינק בר צד בעניין.
רשימת הקטגוריות באתר משתנה לעת לעת ולכן אתר לינק בר שומר לעצמו את הזכות לשנות או להחליף קטגוריות על פי שיקולה הבלעדי ללא צורך בעדכון או מתן התראה על כך לכותב המאמר.
מערכת אתר לינק בר שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות מאמר שאינו תואם את הנחיות הפרסום ללא עדכון הכותב.
בעת הגשת המאמר את/ה פוטר בזאת את אתר לינק בר וישפה את העורכים או מי מטעמם, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חובות, הקשורים, במישרין או בעקיפין, למאמר ו/או לפרסומו או אי פרסומו באתר.

פרסום עסקים באינדקס

בעת פרסום עסק באינדקס העסקים של לינק בר הנך מצהיר שאתה הוא בעל העסק ו/או בעל זכויות שימוש בשמו ובפרטי העסק לצורך  הוספה של העסק לאינדקס זה.
בעת פרסום העסק הנך מתחייב כי במידה ואינך בעל העסק אתה בעל אישור בר תוקף מבעל העסק החוקי לפרסמו באתר זה.
בעת הגשת סמלון ה”לוגו” של העסק הנך מתחייב כי הינך בעל זכויות יוצרים על התמונה ו/או שמדובר בתמונה שיש לך אישור שימוש בה.
בעת פרסום העסק באתר לינק בר אתה מאשר כי בדף העסק באתר לינק בר לצד התוכן בו אנו עשויים להציג מודעות ופרסומת ממומנות.
מערכת אתר לינק בר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לסרב ו/או לדחות ולא לפרסם את העסק שהוגש על ידך וללא צורך במתן סיבה והנמקה על כך בכתב ו/או בעל פה.
מערכת אתר לינק בר שומרת לעצמה את הזכות להסיר ולמחוק עסקים מאינדקס העסקים שלה ללא התראה מוקדמת על כך ואינה מתחייבת על השארתם באתר לתקופה מסוימת כלשהיא.
מערכת אתר לינק בר שומרת על הזכות לשנות, למחוק, לערוך מאמרים בכל עת וללא התראה מראש על כך.
בעת הגשת העסק למערכת האינדקס של לינק בר אתה מאשר את פרסום העסק באתר שלנו, בעמוד הפייסבוק ובדיוור האלקטרוני לרבות פרטי העסק.
בעת פרסום העסק באתר לינק בר אתה מתחייב כי מקרי הפרה של זכויות יוצרים הן בתוכן עצמו והן בתמונות הן באחריותך האישית והבלעדית ואין לאתר לינק בר צד בעניין.
רשימת הקטגוריות העסקיות באתר משתנה לעת לעת ולכן אתר לינק בר שומר לעצמו את הזכות לשנות או להחליף קטגוריות על פי שיקולה הבלעדי ללא צורך בעדכון או מתן התראה על כך למפרסם העסק.
מערכת אתר לינק בר שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות עסק שאינו תואם את הנחיות הפרסום ללא עדכון המפרסם.
בעת הגשת העסק לאינדקס העסקים של לינק בר את/ה פוטר בזאת את אתר לינק בר וישפה את העורכים או מי מטעמם, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חובות, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לפרסום פרטי העסק ו/או לפרסומו או אי פרסומו באתר.

תוכן האתר

אין בתוכן המוצג באתר משום ייעוץ משפטי או מקצועי מכל סוג שהוא בכל נושא שהוא.
תוכן המאמרים המפורסמים הינו דעות של כותבי המאמרים בלבד ואינו משקף את דעת או השקפת העולם של מנהל האתר בנושא זה.
התוכן המפורסם באתר הינו באחריות המפרסם בלבד ובכך פוטר את בעלי האתר מכל בגין כל נזק הקשור במישרין או בעקיפין לתוכן.
מערכת אתר לינק בר ממליצה בחום לכל משתמש לבחון את המידע בקפדנות ולהתייעץ באנשי מקצוע מקצועיים לפני כל שימוש בתוכן המוצג במערכת, כל ביצוע או אי ביצוע הוא באחריותו המלאה של המשתמש בתוכן בלבד.

קישורים חיצוניים

הנהלת אתר לינק בר אינה אחראית בשום צורה או מקרה על תוכן או טיב האתרים שמקושרים אליהם קישורים באתר זה.
כל שימוש במידע אשר באתרים אלה הינו באחריות הבלעדית של המשתמש בלבד.
– אתר לידנקס אינו אחראי לטיב התוכן המפורסם או השירות שניתן באתרים שמקושרים אליהם קישורים באתר זה.